top of page
Search

Zápis ťažného zariadenia do technického preukazu – návod, ako na to?

Updated: Feb 18, 2022

Aby bolo vozidlo spôsobilé na prevádzku po cestných komunikáciách, musí mať spájacie zariadenie zapísané v technickom preukaze. V prípade, že ste si ho nechávali inštalovať dodatočne, je potrebné túto zmenu zaevidovať na dopravnom inšpektoráte. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako postupovať.Pripravte si doklad o schválení spájacieho zariadenia

Základným predpokladom pre zápis ťažného zariadenia do technického preukazu je doklad o schválení spájacieho zariadenia. Týmto dokladom môže byť:

- Typové schválenie ES

- Národné typové schválenie orgánom v Slovenskej republike

- Homologizácia

- Potvrdenie vydané výrobcom vozidla alebo jeho zástupcom


Je len na vás, ktorý z vyššie uvedených dokladov na dopravnom inšpektoráte predložíte. Vhodný dokument by vám mala vždy poskytnúť firma, ktorá vám ťažné zariadenie namontovala. Doklad musí obsahovať informáciu o triede, značke, schvaľovacej značke a type spájacieho zariadenia. Uvedená musí byť aj najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia. Všetky tieto údaje sa následne zaznamenávajú do technického preukazu vozidla.


Zápis ťažného zariadenia na dopravnom inšpektoráte

V minulosti vykonávali zápis ťažného zariadenia do technického preukazu okresné úrady, no od roku 2014 ho majú na starosti dopravné inšpektoráty. S týmto účelom môžete navštíviť akýkoľvek dopravný inšpektorát, nemusí sa jednať o pobočku v mieste registrácie vozidla. Myslite na to, že zápis schváleného ťažného zariadenia do technického preukazu ste povinný vykonať do 30 dní odo dňa montáže.


Praktický tip – aby ste sa na dopravnom inšpektoráte dlho nezdržali, odporúčame zarezervovať si termín vopred. Urobiť tak môžete prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra.


Doklady potrebné pre zápis ťažného zariadenia

Okrem dokladu o schválení spájacieho zariadenia budú od vás na dopravnom inšpektoráte žiadať aj nasledovné doklady:

- Osvedčenie o evidencii časť 2 a 1 (veľký a malý technický preukaz)

- Platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu (poistná zmluva alebo zelená karta)


V minulosti bolo potrebné predkladať aj žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, tá však po novom nie je potrebná. Za zmenu v osvedčení o evidencii zaplatíte dokopy 12 € - 6 € za veľký a 6 € za malý technický preukaz. Ak by ste chceli využiť službu urýchleného vydania nového malého technického preukazu, pripraviť si musíte 30 €.


© B.A.S. Slovakia s.r.o.


bottom of page