top of page

Zápis spojovacího zařízení vozidla

Zápis schváleného spojovacího zařízení do osvědčení o evidenci části II nebo zrušení takového zápisu je držitel vozidla a vlastník vozidla povinen oznámit do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 

Na základě dohody s MDVRR SR bylo upraveno zapisování schváleného zařízení na spojování vozidel již evidovaného vozidla (dodatečná montáž). 
 

Uvedené zápisy u spojovacích zařízení typu KOULE 50“ (nikoli točnice apod.) u vozidel kategorie L7e, M a N již od 1.1.2014 nebudou provádět okresní úřady pro silniční dopravu a pozemní komunikace, ale tato působnost přejde na příslušný dopravní inspektorát.
 

Vozidla kategorie O, T, C a R musí být spojovacím zařízením vybavena již přímo od výrobce; v tomto případě může jít pouze o výměnu spojovacího zařízení.
Vozidla kategorie PS nemohou být vybavena spojovacím zařízením, pokud při schválení vozidla nebylo určeno jinak.
Ostatní zápisy podle zákona 106/2018 Sb. zůstávají beze změn (jsou to jiné schválené systémy a samostatné technické jednotky, LPG, jiné přestavby apod.)

 

ZMĚNA: Od 1.12.2019 je 393/2019 Zz lze požádat o tuto změnu na kterémkoli dopravním inspektorátu.

ZMĚNA: Od 1.8.2019 se již nepředkládají žádosti o přihlášení vozidla do evidence vozidel a žádosti o provedení změny v evidenci vozidel.

Při zápisu spojovacího zařízení je držitel vozidla povinen prokázat svou totožnost a předložit:

 • osvědčení o evidenci část II a část I nebo čestné prohlášení o ztrátě, odcizení nebo poškození, pokud bylo osvědčení odcizeno nebo ztraceno, nebo potvrzení o zadržení osvědčení o evidenci část I nebo část II; bylo-li osvědčení o evidenci část I nebo část II zadrženo v cizině i úřední překlad potvrzení o jeho zadržení, to neplatí při zadržení osvědčení o evidenci část I nebo část II v České republice,

 • platné potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla,

 • zmocnění, je-li držitel nebo vlastník vozidla zastupován, s úředně osvědčeným podpisem zmocnitele a

 • doklad o schválení spojovacího zařízení, kterým může být
  a) ES schválení typu
  b) homologace
  c) národní typové schválení orgánem v České republice
  d) potvrzení vydané výrobcem vozidla nebo zástupcem výrobce vozidla.

   

Pokud vlastník vozidla nebo držitel vozidla žádá o zápis spojovacího zařízení, které bylo použito na jiném vozidle, je třeba, aby původní vlastník vozidla nebo držitel vozidla zaevidoval nejprve demontáž spojovacího zařízení.
 

Je-li vozidlo vybaveno spojovacím zařízením s odnímatelnou spojovací koulí třídy A50-X bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odňato, není-li využito ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením, například s nosičem kol.
 

Orgán Policejního sboru vybere poplatek ve výši 6 eur za vydání každého osvědčení o evidenci část I i část II, to znamená spolu12 eur.
Pokud v souvislosti se změnou údajů vystavil nové osvědčení o evidenci část II okresní úřad, orgán Policejního sboru vybere jen poplatek ve výši 6 eur za vydání osvědčení o evidenci část I.


Pokud se však použije postup za urychlené vydání osvědčení o evidenci část I, orgán Policejního sboru vybere za tento doklad poplatek ve výši 30 eur, přičemž poplatek ve výši 6 eur již nevybírá.

zdroj:https://www.minv.sk/?zapis-spacího-zařízení-vozidla

POTVRDENIE O MONTÁŽI SPÁJACIEHO ZARIADENIA.png

POTVRZENÍ O MONTÁŽI SPÁJECÍHO ZAŘÍZENÍ

Toto potvrzení slouží pro zápis spojovacího zařízení do dokladů vozidla příslušných státních orgánů oprávněných provádět takový zápis.

Typovy list_01.png

TYPOVÝ LIST SPÁJECÍHO ZAŘÍZENÍ

Toto potvrzení slouží pro zápis spojovacího zařízení do dokladů vozidla příslušných státních orgánů oprávněných provádět takový zápis.

FA BAS 01.png

FAKTURA O KUPĚSPÁJECÍHO ZAŘÍZENÍ

Toto potvrzení slouží pro zápis spojovacího zařízení do dokladů vozidla příslušných státních orgánů oprávněných provádět takový zápis.

Info o provozování vozidel

bottom of page